COM(2006)606 - Wijziging van Verordening (EG) nr. …/… betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen - EU monitor

EU monitor
Woensdag 31 augustus 2016
kalender

 

1.

Kengegevens

officiële titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. …/… betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation EC No…/…on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods
 
COM-nummer COM(2006)606NLEN
extra com nummer COM(2006)606
raadsdocument i 14119/06
interinstitutioneel nummer i 2006/0193(COD)

2.

Tekst

 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, gegevens over de te volgen procedure, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.