COM(2005)429 - Gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

COM(2005)429 EUe - Verordening
Gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules in the field of civil aviation security
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2005)429 NLEN
Extra COM-nummers COM(2006)810; COM(2007)475
Procedurenummer i 2005/0191(COD)
Celex-nummer i 52005PC0429

2.

Key dates

Document 22-09-2005
Online publicatie 22-09-2005
Besluit 11-03-2008; Verordening 2008/300
Bekendmaking in Publicatieblad i 09-04-2008; OJ L 97, 9.4.2008,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.