COM(2008)17 - Inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om aan de verbintenissen van de EG op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 5 juni 2020
kalender

COM(2008)17 EUe - Beschikking
Inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om aan de verbintenissen van de EG op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020
 
Rechtsinstrument Beschikking
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2008)17 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2008)85
Raadsdocument i 5849/08
Procedurenummer i 2008/0014(COD)
Celex-nummer i 52008PC0017

2.

Key dates

Document 23-01-2008
Online publicatie 23-01-2008
Besluit 23-04-2009; Besluit 2009/406
Bekendmaking in Publicatieblad i 05-06-2009; OJ L 140, 5.6.2009,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.