Permanent Comité operationele samenwerking binnenlandse veiligheid (COSI) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Permanent Comité operationele samenwerking binnenlandse veiligheid (COSI)

Dit comité i coördineert de operationele acties van de EU-lidstaten op het gebied van wetshandhaving en de Europese binnenlandse veiligheid. Dit Comité:

  • zorgt voor doeltreffende operationele samenwerking inzake aangelegenheden die betrekking hebben op de Europese binnenlandse veiligheid
  • evalueert de algemene richting en de efficiëntie van operationele samenwerking
  • staat de Raad i bij in zijn reacties op terroristische aanslagen en natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen.

1.

Samenstelling

Het COSI bestaat uit hoge ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken van elke lidstaat, en uit vertegenwoordigers van de Commissie. Eurojust i, Europol i, Frontex i en andere revelante organen kunnen als waarnemers op vergaderingen worden uitgenodigd. Dit Comité heeft een verkozen voorzitter; het secretariaat wordt verzorgd door de Commissie.

2.

Oprichting

Het comité is opgericht op 25 februari 2010. In het oprichtingsstatuut is duidelijk vastgelegd dat de uitoefening en handhaving van de binnenlandse veiligheid de uitdrukkelijke taak van de lidstaten blijft. Het comité is niet betrokken bij het wetgevingsproces en rapporteert haar werkzaamheden aan de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken i. Het comité staat de Raad wel bij wanneer er een terroristische aanval of natuurramp plaatsvindt.

3.

Meer informatie