Voorstel Verhagen voor reductie kernwapens is slap

Met dank overgenomen van K. (Krista) van VelzenĀ i, gepubliceerd op dinsdag 4 mei 2010.

Vandaag is de VN kernwapenconferentie in New York begonnen. Ik ben teleurgesteld over de inbreng van de Nederlandse regering.

Twee weken geleden steunde het overgrote deel van de Tweede Kamer mijn voorstel om aan de Amerikaanse overheid de boodschap over te brengen dat Nederland niet lang nucleair beschermd wil worden en dat terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa wenselijk is. Vandaag, op de conferentie over het non-proliferatieverdrag in New York, negeerde Verhagen deze oproep door enkel te spreken over reductie van de kernwapens in Europa.

Het is doodzonde dat de minister deze kans laat lopen. Eindelijk maakt een Amerikaanse president echt werk van ontwapening en dan werkt dit kabinet slechts halfslachtig mee. Vandaag hadden we het begin kunnen zien van de oplossing, het begin van een kernwapenvrije zone in Europa, maar deze demissionaire minister kiest er voor om onderdeel van het probleem te blijven. Reductie is wat anders dan terugtrekking. Het is een slap verhaal dat te weinig bijdraagt aan een kernwapenvrij Europa.

Ik betreur dit duikgedrag van Minister Verhagen. Een minister hoort moties van de Kamer volledig uit te voeren. De Kamer vroeg de VS te melden dat terugtrekking van de kernwapens nodig is en om duidelijk te maken dat nucleaire bescherming niet langer gewenst is. Een demissionair minister kan zich niet veroorloven om een eigen draai aan de opdracht van de Kamer te geven. Verhagen stelt miljoenen mensen die al decennia lang strijden tegen kernwapens teleur, dat laten we niet zomaar gebeuren.