Nertsenwet aangenomen!

Met dank overgenomen van K. (Krista) van VelzenĀ i, gepubliceerd op donderdag 17 juni 2010.

Het is gelukt! Mijn initiatiefwet om het fokken van nertsen te verbieden is aangenomen in de Tweede Kamer. Daardoor is een verbod op de nertsenhouderij een grote stap dichterbij. Om het draagvlak in de Eerste Kamer te vergroten en omdat de behandeing van de wet langer duurde dan verwacht hebben wij het tijdstip waarop het verbod in gaat verschoven, waardoor deze opnieuw in de Tweede Kamer moest worden behandeld. Nu de wet aangenomen is in de Tweede Kamer is het aan de Eerste Kamer om al dan niet in te stemmen met het gewijzigde wetsvoorstel en een einde te maken aan het fokken van nertsen, enkel en alleen voor hun vacht.

Al eerder bleek een meerderheid in de Tweede Kamer het met de SP en de PvdA eens te zijn dat het jaarlijks doden van meer dan 5 miljoen nertsen enkel voor hun pels niet langer past in Nederland. In het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel stond 2018 als einddatum voor de nertsenfokkerij. Het gaat mij om het uiteindelijke resultaat dat het fokken van nertsen puur voor hun pels niet meer kan. De extra termijn die nertsenhouders nu krijgen is volgens onze berekeningen niet nodig, maar als het voorstel hierdoor een meerderheid krijgt is dat een noodzakelijk compromis.