COM(2010)197 EU
Ondertekening van de overeenkomst met Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision concerning the signing of the Agreement between the European Union and Georgia on the facilitation of the issuance of visas
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2010)197 NLEN
Extra COM-nummers COM(2010)197
Procedurenummer i 2010/0105(NLE)
Celex-nummer i 52010PC0197

2.

Key dates

Document 05-05-2010
Online publicatie 06-05-2010
Besluit 03-06-2010; Besluit 2010/706
Bekendmaking in Publicatieblad i 24-11-2010; OJ L 308, 24.11.2010,Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.