Laatste Kamerdag

Met dank overgenomen van C.A. (Antoinette) Vietsch i, gepubliceerd op woensdag 16 juni 2010.

Zo'n laatste dag stemt weemoedig. De laatste restjes in mijn kamer in de Tweede Kamer stop ik in een doos.

In de fractie worden de laatste stemmingen over moties besproken en wordt teruggekoppeld over de onderhandelingen. Daarna krijgt elk lid dat weggaat een toespraak van onze fractievoorzitter Pieter van Geel. Hij noemt dat ik behoor tot de weinige ir's in de Kamer. Hij geeft aan dat ik als bouwkundige bezig was met de onderwerpen op dat vlak en dat ik als bedrijfskundige me bezig gehouden heb met de zorg. Hij wijst erop dat ik op lijstjes voorkwam als het meest invloedrijk Kamerlid in de zorg en noemt mijn afscheidscadeau: Quote 208.

Een vergelijkbaar patroon herhaalt zich in de plenaire zaal. Na de herdenking van de in Afganisthan gesneuvelde militair, het stemmen over moties en het vaststellen van het verslag van de commissie die zich bezig gehouden heeft met het controleren van de verkiezingen en de klachten daarover (o.a. in een stembureau oefende tegelijkertijd een drumband), worden de vertekkende leden toegesproken. De voorzitter zegt tegen mij het volgende:

"Mevrouw Antoinette Vietsch: sinds mei 2002 hield u zich in de Kamer bezig met volksgezondheid, gelijke behandeling bij arbeid en met het bouwbeleid. Antoinette de Bouwer, noemt men u ook wel. Bouwdeskundigen die u wilden informeren met het oog op een debat, vertrokken zelf wijzer dan zij gekomen waren, na een vaak zeer technisch bouwcollege van u te hebben ontvangen.

U was ook woordvoerder oorlogsgetroffenen, en in die hoedanigheid heeft u met enkele collega’s de Kamer onlangs nog vertegenwoordigd bij een herdenking in het voormalige concentratiekamp Neuengamme.

Voorts was u voorzitter van de contactgroep Groot-Brittannië.

Op 20 april jl. bood u mij het boekje “Quote 208” aan, als afscheidscadeau aan de Kamer. In dit boekje staan 208 citaten uit de verpleeghuiswereld. U wil daarmee graag meer aandacht genereren voor de kwaliteit van de zorg voor mensen die in verpleeghuizen verblijven.

U was een zeer grondig en deskundig Kamerlid, en verloochende terecht nooit uw wetenschappelijke achtergrond.

Het ga u goed!"

Hierna is er een drankje in de wandelgang bij de plenaire zaal en is er in de Oude zaal een receptie georganiseerd door de VVD voor collega Remkes, de nieuwe commissaris van de Konigin in Noord-Holland.

Daarmee wordt ruim 8 jaar Kamerlidmaatschap afgesloten.

Op 22 juni volgt nog de receptie voor de vertrekkende CDA'leden.