Europarlement behandelt op 'Voedseldag' landbouwproducten en voedseletikettering - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Europarlement behandelt op 'Voedseldag' landbouwproducten en voedseletikettering

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 27 juni 2011, 14:14.

Dinsdag, 21 juni was een heel goede dag in het EP i. De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling stemde over het verslag van de voedselkwaliteit en regionaal voedsel werd gepromoot in het EP. Europarlementsleden debatteerden ook over voedseletikettering en het Panel voor genetisch gemodificeerde organismen. Voor de eerste keer beantwoorden ze niet enkel vragen van journalisten, maar ook vragen van onze lezers tijdens de persbijeenkomst.

Wat lag er op het bord tijdens de Voedseldag:

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling stemde:

Europarlementsleden hebben er op gehamerd dat kwaliteitsetikettering gemakkelijker moet zijn voor producenten om dit te registreren indien de EU i met derdewereldlanden wil concurreren. De tijd voor de Europese Commissie i om te antwoorden op een aanvraag voor registratie werd verminderd van 12 naar 6 maanden. Voedselproducerende bedrijven zullen hun producten beter moeten beschermen De stemming over het verslag gebeurt in de Plenaire Vergadering van september

Voedseletikettering:

De Europarlementsleden die werken aan de voedseletiketteringswetgeving beantwoordden enkele vragen van fans op Facebook en Twitter. In juli zal de plenaire vergadering over het verslag stemmen.

Onze lezers waren vooral geïnteresseerd in voedselveiligheid en duidelijkheid van de etikettering. Op de vraag van Anita over hoe de etiketten er zouden moeten uitzien antwoordde Carel Slijter (Groen) dat het ideale etiket er voor elke consument anders uitziet, maar dat het moet helpen bij het maken van een goede keuze en het voorkomen van vals voedsel (zoals aardbeienyoghurt kopen zonder dat het aardbeien bevat). Gerben-Jan Gerbrandy i ging akkoord met het feit dat etiketten duidelijk moeten zijn en moeten informatie bevatten over de gezondheidsrisico's. Struan Stevenson (van het Hof van Justitie i, VK) voegde eraan toe dat sommige Europarlementsleden te veel informatie vragen.

Op de vraag van Izabela over hoe men een etiket moet leren lezen, antwoordde Glenis Willmott dat de opleiding op jonge leeftijd moet beginnen in school. Renate Somers ging akkoord maar voegde eraan toe dat men de ouderen niet mag vergeten. Deze moeten ook leren hoe ze etiketten moeten lezen. Ze zei dat lidstaten verantwoordelijk waren voor het onderwijs.

Op de vraag of voedsel uit China of de Verenigde Staten veilig is, antwoordde Schlyter dat de EU een vroeg waarschuwingssysteem heeft. "Als een land iets gevaarlijks ontdekt in geïmporteerd voedsel moet het de anderen op de hoogte brengen." Sommer zei dat derdewereldlanden aan onze vereisten moeten voldoen om hun voedsel binnen de EU te mogen verkopen. Aan de andere kant moeten we tevens in staat zijn om gevaar tijdig op te sporen.

REF. : 20110617STO21624

Nadere informatie :