50PLUS democratiseert; begin van het einde van PVV ondanks ‘sensatiehoeren’

Met dank overgenomen van J.G. (Jan) Nagel i, gepubliceerd op donderdag 14 april 2011.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: 50PLUS

Jan Nagel

Heel opvallend. Politieke partijen beginnen niet meer met een ledenorganisatie. Dat deed de PVV niet en dat deed 50PLUS niet. Volkomen logisch en te billijken. Als kleine organisatie word je bedolven onder gelukzoekers, foute baantjesjagers die hun zoveelste partij aflopen en wat heel reëel is: een georganiseerde groep, niet eens zo groot in omvang, kan de zaak overnemen.

Tot zover de overeenkomst. Nu de verschillen.

50PLUS is statutair een vereniging en heeft altijd laten blijken de leden de normale democratische rechten te willen geven. Daarbij werd van tevoren zelfs een tijdsplanning gegeven. Na de zomer 2011 om precies te zijn. Dan wilde de partij 1000 leden hebben om zich tegen overvallen verzekerd te weten. Niet gewenste aanloop is bij een nieuwe partij niet te voorkomen. Kinderziektes moet de partij overleven. Het is niet anders.

Daarom gaat 50PLUS eind mei massaal de leden registreren. Er komt op 5 november een oprichtingscongres en het eerste hoofdbestuur wordt gekozen. Daarmee wordt de partij gedemocratiseerd.

De PVV is al veel langer actief en heeft een veel grotere aanhang. De PVV had dus veel eerder de eerste stappen naar democratisering kunnen en moeten zetten. Hero Brinkman heeft hier herhaaldelijk voor gepleit, maar werd meer dan genegeerd door de PVV-leider. Nu is er een actie gestart door PVV-aanhangers Oege Bakker en Geert Tomlow. Zij willen 5000 leden werven die het democratiseringsproces willen starten. Een niet zo slimme actie, want als die leden er komen, wordt Wilders vaster gezet dan ooit. Democratisering zou zonder meer overname door de groep Bakker/Tomlow betekenen. Brinkman wordt hierdoor ook kansloos en Wilders zit vaster dan ooit in het zadel. Hij zal nooit van zijn leven naar een ledenpartij overgaan.

Toch is hiermee een stuk onrust ontstaan. Die neemt toe als er straks geen regeringsmeerderheid in de Eerste Kamer is. Met name de PVV kan dan vergeten dat de voor deze partij belangrijke punten uit het Gedoogakkoord worden gerealiseerd. Waarom zou Wilders dan met alle nadelen dit kabinet door dik en vooral dun blijven steunen?

Uit de opiniepeilingen van Maurice de Hond kan als voorzichtige conclusie worden getrokken dat de PVV over het hoogtepunt heen is. De populariteit van Rutte stijgt en dat wil hij op een gegeven moment best verzilveren, zeker als hij in de Eerste Kamer niets klaar speelt. De PVV heeft met de vriendenclub Tomlow/Bakker een geweldige splijtzwam in huis gehaald. Het commentaar van Wilders in HP/De Tijd liegt er niet om. Hij noemt Tomlow en Bakker sensatiehoeren.

PVV-aanhanger Zande zegt het ook op zijn manier: het zijn oplichters, het is slap gelul van afgekeurde kneuzen. De tijden van de LPF staan op het punt te herleven. En bij de LPF was dat het begin van het einde. Bovendien kun je met 5000 leden best een alternatieve PVV starten. Kortom, het geruzie zal niet te stuiten zijn.

Jan Nagel is voorzitter van 50PLUS