Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI)

Dit EU-programma dient ter ondersteuning van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid i van de EU. Het EaSI heeft als doel innovatief beleid te coördineren en te delen met lidstaten. Op die manier kunnen maatregelen die het meest succesvol blijken in een breder verband worden toegepast met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). i

Dit EU-programma valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie i (EC). Het programma maakt deel uit van het regionaal, werkgelegenheids- en sociaal beleidsplan 2014-2020 van de EU en levert daarmee een bijdrage aan de Europa 2020-strategie. i

Met het programma beoogt de Commissie meer samenhang te brengen tussen drie reeds eerder gestarte programma's: Progress i (Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Solidariteit), EURES i (dienstverlening ten behoeve van Europese Werkgelegenheid) en Progress Microfinance i (microkredietverlening).

1.

Meer informatie