Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit

Dit programma, met als doel het verbeteren van de beschikbaarheid van microkredieten (leningen van minder dan 25.000 euro) voor het starten en uitbouwen van kleine ondernemingen in de Europese Unie i, viel onder het Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie i (EaSI).

De Progress-microfinancieringsfaciliteit financierde Europese (startende) ondernemers niet rechtstreeks, maar stelde geselecteerde microkredietverstrekkers in de EU-lidstaten i in staat om meer en/of gemakkelijker krediet te verlenen door:

  • (deels) garant te staan voor leningen, wat het risico voor de microkredietverleners verkleint
  • het financieel steunen van microkredietverstrekkers waardoor meer microkredieten kunnen worden verleend

De geselecteerde microkredietverstrekkers konden zowel private of openbare banken, niet-bancaire of non-profit-microfinancieringsinstellingen zijn. In eerdere stadia van besluitvorming werd dit nieuwe programma nog aangeduid als Programma voor Maatschappelijke Verandering en Innovatie.

1.

Meer informatie