JOIN-nummer

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het JOIN-nummer is één van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie i toegekend wordt aan officiële documenten van de Europese Unie i. Het JOIN-nummer wordt gebruikt voor voorstellen en mededelingen die formeel afkomstig zijn van de Europese Commissie i én de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en Veiligheidsbeleid i tezamen. Het gaat vooral om besluiten over sancties en het vastleggen van kaders (strategie of actieplan) ten opzichte van bepaalde landen, regio's of onderwerpen.

In de praktijk worden voorstellen op dit terrein vaak aangedragen door één of meerdere lidstaten, maar omdat de Europese Commissie als enige instelling het recht van initiatief i heeft, loopt het uitbrengen van dergelijke voorstellen en documenten via de Commissie.

De JOIN code wordt sinds 2012 gebruikt.

Hoe ziet een JOIN-nummer eruit?

Het JOIN-nummer is als volgt opgebouwd:

JOIN

(jaar)

nummer

Zo heeft bijvoorbeeld het aanpassen van de sancties tegen Iran als JOIN-nummer: JOIN(2012)21.

Ieder nummer is uniek.

Een JOIN-nummer kan ook gevolgd worden door de toevoeging '/1', 'F', 'FIN' of 'Def'. Dit geeft aan welke versie van het document het betreft. 'F', 'FIN' en 'Def' geven alle drie aan dat het de definitieve versie betreft. Deze toevoegingen worden alleen gebruikt binnen de Commissie vóór een JOIN-document officieel wordt gepubliceerd.

JOIN-nummer en dossiers

De publicatie van een JOIN-nummer leidt tot het aanmaken van een dossier in de wetgevende database van de Europese Unie. In de wetgevende database staan bij een JOIN-nummer alle documenten die bij dat dossier horen, niet alleen het JOIN-document op basis waarvan het dossier is aangemaakt.

Opeenvolgende documenten in een dossier hebben geen eigen, nieuw JOIN-nummer. In plaats daarvan krijgen ze ieder een eigen nummer mee dat wordt bepaald door de instelling waarvan het document afkomstig is. Deze nummering staat los van de nummerseries die de Europese Commissie toekent. Wel wordt er in stukken van de Commissie en in de meeste documenten van de andere EU-instellingen die bij een dossier horen, naar het JOIN-nummer verwezen.

Meer informatie