COM(2012)181 EU
Ontwerp begroting 2012 Nr. 3, staat van uitgaven afdeling III – Commissie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 3BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2012 STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELINGAfdeling III – Commissie

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET N° 3TO THE GENERAL BUDGET 2012 STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTIONSection III – Commission
 
Rechtsinstrument Verslag
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2012)181 NLEN
Extra COM-nummers COM(2012)181
Raadsdocument i 11113/12
Celex-nummer i 52012DC0181

2.

Key dates

Document 16-04-2012
Online publicatie 16-04-2012
Besluit 05-07-2012; 32012B0467

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.