COM(2012)213 EU
Standpunt EU inzake de status van Zuid-Sudan in verband met de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het door de Europese Unie in de ACS-EU-Raad van Ministers in te nemen standpunt inzake de status van de Republiek Zuid-Sudan in verband met de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Council of Ministers concerning the status of the Republic of South Sudan in relation to the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, and the European Community and its Member States
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2012)213 NLEN
Extra COM-nummers COM(2012)213
Procedurenummer i 2012/0107(NLE)
Celex-nummer i 52012PC0213

2.

Key dates

Document 14-05-2012
Online publicatie 15-05-2012
Besluit 07-06-2012; 32012D0352
Bekendmaking in Publicatieblad i 04-07-2012; PB L 174 p. 2-3

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.