De waarheid ligt in het midden

Met dank overgenomen van Y.J. (Eddy) van Hijum i, gepubliceerd op zaterdag 8 september 2012.

Zelden stond er zoveel op het spel als tijdens deze verkiezingen. Hoe maken we een einde aan de onzekerheid over werk en inkomen in gezinnen? Hoe houden we goede en betaalbare zorg? En hoe gaan we verder in Europa? Het gaat echt om de toekomst van ons land.

Als we de opiniepeilingen mogen geloven, zijn de verkiezingen een strijd tussen rechts (VVD) en links (SP/PvdA). De kans is echter klein dat we een rechts of links kabinet krijgen. Eerder nog zijn VVD en PvdA beide nodig in een meerderheidscoalitie van drie of vier partijen. In dat geval wacht ons een ingewikkelde kabinetsformatie met mogelijk halfslachtige compromissen. En dat terwijl Nederland smacht naar een stabiele regering, die een volle periode werkt aan herstel op basis van een heldere toekomstvisie.

Vorige week is gesuggereerd dat het CDA zich al bij deze uitkomst neerlegt. Niets is minder waar. De enige peiling die telt, is de uitslag op 12 september. Ik ontmoet op straat veel kiezers die het moeilijk vinden om een keuze te maken. Mensen die het politieke gekibbel op televisie zat zijn. En die heel goed snappen dat we juist nu tegenstellingen moeten overbruggen en dat van iedereen een bijdrage wordt gevraagd.

Juist in deze moeilijke tijd zal het CDA haar bestaansrecht als stabiele en verbindende factor opnieuw bewijzen. Wij bieden een goede middenweg tussen de kille, liberale aanpak van de VVD en de verstikkende overheidsbemoeienis van links. VVD-leider Rutte belooft 1000 euro aan iedere werkende; een kadootje dat wordt betaald door ouderen, chronisch zieken en zorgbehoevenden. En wie kiest voor PvdA of SP, kiest voor een terugkeer van de wachtlijsten in de zorg en een aanslag op de inkomens en spaartegoeden van werkende gezinnen. Te weinig klinkt het besef door dat we ons inkomen eerst moeten verdienen voordat we het kunnen herverdelen.

Het CDA belooft geen gouden bergen. Via loonmatiging vragen we van iedereen een bijdrage aan het herstel. Mensen die hun inkomen niet door arbeid op peil kunnen houden, zoals ouderen en chronisch zieken, worden ontzien. We ondersteunen gezinnen en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met lastenverlichting. We investeren in kleinschalig vakonderwijs dicht bij bedrijven, en in onderzoek en innovatie om onze economie meer concurrerend te maken. De werkgelegenheid neemt hierdoor volgens het Centraal Planbureau structureel met 180.000 banen toe.

Minstens zo belangrijk is de morele dimensie van de crisis. Er is een nieuwe moraal nodig om hebzucht en egoïsme in te dammen. Dit begint bij het overdragen van deugden - zoals spaarzin en verantwoordelijkheid - in het gezin. We beginnen met afbouwen van hypotheek- en overheidsschulden. En we maken een einde aan perverse bonussen bij banken en topsalarissen bij instellingen die met belastinggeld werken.

Het antwoord op de crisis komt uit het politieke midden. Het CDA brandt van ambitie om na de verkiezingen de handen uit de mouwen te steken. Wij hebben de mensen en de ideeën. U mag het zeggen.