Zorgen over maatschappelijke stage

Met dank overgenomen van S. (Sander) de Rouwe i, gepubliceerd op dinsdag 11 september 2012.

Als partijen die nu in de peilingen op een meerderheid af stevenen het voor het zeggen krijgen dan vreest Sander de Rouwe dat de maatschappelijke stage in een nieuw kabinet wordt geschrapt. Uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat VVD, PvdA, D66 en Groen Links willen bezuinigen op de maatschappelijke stage. Sinds vorig schooljaar lopen alle leerlingen in het voortgezet beroepsonderwijs minimaal 30 uur een maatschappelijke stage die vaak bestaat uit vrijwilligerswerk of beroepsoriëntatie.

Met bezuinigen op de maatschappelijke stage worden scholen steeds meer een fabriek waar je alleen maar leert hoe je geld moet verdienen. VVD, D66 en PvdA willen namelijk ook nog eens geld schrappen voor kleinere klassen en kleinere scholen, en naast VVD en D66 willen nu ook de PvdA en de Christen Unie meer samenhang aanbrengen in het MBO. Dit alles zorgt voor verdere schaalvergroting en grotere klassen in het onderwijs.

Volgens Sander de Rouwe worden deze ontwikkelingen, en de gevolgen hiervan voor het onderwijs, onderbelicht in de verkiezingsdebatten. De maatschappelijke stage is in het verleden door CNV en CDJA op de agenda gezet. Sander de Rouwe was met minister Marja van Bijsterveldt één van de grote pleitbezorgers van de maatschappelijke stages.