COM(2013)254 EU
Gewijzigde begroting nr. 4 bij de begroting 2013, Afdeling III - Commissie, Afdeling IV - Hof van Justitie van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING nr. 4 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2013 STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III - Commissie Afdeling IV- Hof van Justitie van de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET N° 4 TO THE GENERAL BUDGET 2013 STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III – Commission Section IV – Court of Justice of the European Union
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2013)254 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)254
Raadsdocument i 11696/13
Celex-nummer i 52013DC0254

2.

Key dates

Document 29-04-2013
Online publicatie 29-04-2013
Besluit 11-09-2013; 32013B0690

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.