Consumentenprogramma 2014-2020

Het consumentenprogramma 2014-2020 ondersteunde het consumentenrechtenbeleid van de EU en had als doel consumenten een centrale positie te geven in de interne markt en ze in staat te stellen daar ook actief aan deel te nemen. Om dit te realiseren werden vier doelstellingen opgesteld:

  • het verbeteren van de productveiligheid door doelgericht markttoezicht
  • het verbeteren van informatie voor consumenten en hen daarmee bewust maken van hun rechten
  • het vastleggen van consumentenrechten en versterking van het verhaalsrecht, met name door alternatieve conflictoplossing
  • het versterken van de handhaving van consumentenrechten over de grenzen heen

Het consumentenprogramma bouwde voort op het consumentenprogramma i dat tot eind 2013 liep. Het consumentenprogramma maakte deel uit van het Europees Financieel Kader voor 2014-2020 i.

1.

Meer informatie