EU ondersteuning van consumenten in hun dagelijkse leven - voor slechts 5 cent

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 31 maart 2014.
EU steunt consumenten in hun dagelijkse leven voor amper 5 cent
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 maart 2014

EU steunt consumenten in hun dagelijkse leven voor amper 5 cent

Dankzij het consumentenprogramma van de Europese Unie i kunnen de burgers hun consumentenrechten ten volle uitoefenen en een actieve rol op de interne markt spelen en dat voor amper 5 cent per burger per jaar. De totale begroting van het programma bedraagt 188,8 miljoen euro voor de periode 2014-2020.

Ondanks de bescheiden begroting heeft het consumentenprogramma grote invloed op het dagelijkse leven van de consumenten. Het programma komt aan de consumenten in alle lidstaten ten goede doordat het projecten steunt om handhavingsmaatregelen te coördineren, de Europese consumentencentra medefinanciert en de nationale autoriteiten helpt inbreuken op het consumentenrecht tegen te gaan. Volgens EU-commissaris voor Consumentenbeleid Neven Mimica i " is het programma van essentieel belang om te waarborgen dat de interne markt de consumenten in heel Europa ten goede komt".

Er is al veel bereikt in het kader van het eerste consumentenprogramma (2007-2013). Zo werd de samenwerking bij de handhaving van het consumentenrecht in heel de EU gefinancierd. Verder werden financiële middelen beschikbaar gesteld voor educatieve projecten (bijvoorbeeld de Consumer Classroom) en de ontwikkeling van het platform voor onlinegeschillenbeslechting.

Het nieuwe consumentenprogramma zal op deze successen voortbouwen en vooral aandacht schenken aan vier belangrijke thema's:

  • een interne markt van veilige producten ten behoeve van de burgers en in het belang van concurrerende ondernemingen en handelaars;
  • een interne markt waar de belangen van de burgers worden behartigd door efficiënt functionerende consumentenorganisaties die in staat zijn de economische uitdagingen aan te gaan;
  • een vlottere toegang bij problemen tot verhaalmogelijkheden zonder dat een beroep moet worden gedaan op voor de consument en de overheid langdurige en dure gerechtelijke procedures. Als de consumenten gemakkelijker verhaal kunnen zoeken, zullen ze eerder geneigd zijn aan de markt deel te nemen en aan de groei bij te dragen;
  • concrete en efficiënte samenwerking tussen de nationale instanties om de naleving van de consumentenrechten af te dwingen en de consumenten met advies bij te staan.

Overheidsinstellingen, overheidsorganen en nationale en Europese consumentenorganisaties kunnen via deze fondsen ook steun aanvragen.

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm

Link naar MEMO/14/250 ….

Volg ons op Twitter @EU_Consumer