COM(2013)429 EU
Regels en procedures voor de deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van regels en procedures voor de deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION laying down rules and procedures to enable the participation of Greenland in the Kimberley Process certification scheme
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2013)429 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)429
Procedurenummer i 2013/0201(CNS)
Celex-nummer i 52013PC0429

2.

Key dates

Document 18-06-2013
Online publicatie 18-06-2013
Besluit 20-02-2014; Besluit 2014/136
Bekendmaking in Publicatieblad i 20-03-2014; PB L 84 p. 99-104

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.