MKB-instrument

Het MKB-instrument (voluit MKB-instrument EIC Accelerator) heeft tot doel om onderzoek en innovatie te financieren in een vroeg stadium en wanneer sprake is van een een hoog risico. Alleen het midden- en kleinbedrijf kan gebruikmaken van het SME instrument. Steun wordt niet alleen gegeven aan consortia; ook individuele bedrijven maken aanspraak op financiering, waarmee de Europese Commissie i beoogt de marktrelevantie te waarborgen en commercialisering van projectresultaten te stimuleren.

Het financieringsinstrument is nieuw onder Horizon 2020 i. Binnen Horizon 2020 zal het worden ingezet in het kader van de twee van de drie bestaande pijlers: maatschappelijke veranderingen en industrieel leiderschap. De Europese Commissie i richt zicht op het hoog houden van de toegankelijkheid van het instrument, met eenvoudige regels en simpele procedures.

1.

Meer informatie