MKB-instrument

Het MKB-instrument (voluit MKB-instrument EIC Accelerator) had als doel om onderzoek en innovatie te financieren in een vroeg stadium en wanneer sprake is van een een hoog risico. Alleen het midden- en kleinbedrijf kon gebruikmaken van het SME instrument. Steun werd niet alleen gegeven aan consortia; ook individuele bedrijven maakten aanspraak op financiering, waarmee de Europese Commissie i beoogde de marktrelevantie te waarborgen en commercialisering van projectresultaten te stimuleren.

Het financieringsinstrument was nieuw onder Horizon 2020 i. Binnen Horizon 2020 werd het ingezet in het kader van de twee van de drie bestaande pijlers: maatschappelijke veranderingen en industrieel leiderschap. De Europese Commissie i richtte zicht op het hoog houden van de toegankelijkheid van het instrument, met eenvoudige regels en simpele procedures. Onder het nieuwe Horizon Europe i wordt het MKB-instrument opgenomen in het EIC Accelerator van de Europe Innovation Council.

1.

Meer informatie