Minder onnodige regels in de zorg

Met dank overgenomen van G. (Guusje) ter Horst i, gepubliceerd op woensdag 20 november 2013, 16:04.

Foto Flickr / luxomedia

Om de zorg te verbeteren wil de Partij van de Arbeid het aantal regels verminderen. Daarom heb ik gisteren in de Eerste Kamer minister Schippers opgeroepen om de regeldruk in kaart te brengen en zoveel mogelijk te verlagen. De minister geeft aan die oproep gehoor. Zo maken we de zorg niet alleen beter, maar besparen we ook op bureaucratie en onnodige regelgeving.

Zorginstellingen en ziekenhuizen hebben te maken met vele regels. Die gaan bijvoorbeeld over hoe zorgverleners met patiënten moeten omgaan, wat ze moeten registreren, of wanneer en hoe vaak iets moet gebeuren. Natuurlijk is het goed dat er regels zijn, als die ervoor zorgen dat de gezondheidszorg er beter van wordt. Maar soms zitten regels artsen en verplegers in de weg. Ze kosten dan geld en tijd, maar dragen niet bij aan het verbeteren van de zorg.

De PvdA vindt dat zulke regels beter kunnen verdwijnen. We mogen ook best vertrouwen op de verantwoordelijkheid van organisaties die zorg aanbieden: zij zijn de professionals, dicht bij de mensen om wie het gaat, en weten dan ook het beste hoe ze zorg moeten leveren. Het kabinet wil onnodige kosten door bureaucratie en regeldruk bestrijden. De PvdA vindt dit een uitstekend voornemen en wil er werk van maken.

Daarom hebben mijn PvdA-collega’s en ik de minister verzocht met concrete maatregelen te komen om de regeldruk te verkleinen. Natuurlijk houdt de regering haar verantwoordelijkheid voor de zorg en moet ze zorgorganisaties kunnen controleren, maar onnodige, verouderde of belemmerende regels moeten zoveel mogelijk verdwijnen.

Tot het zover is, wil de PvdA dat het ministerie van Volksgezondheid bij nieuwe wetsvoorstellen aangeeft wat het betekent voor de regeldruk. Ook moet van de wetswijzigingen van de afgelopen vijf jaar op dit terrein duidelijk worden welke invloed ze hebben op de regeldruk. Met deze informatie kunnen we een begin maken met het snoeien in het woud van regels en voorschriften. Op die manier maken we de zorg nog beter dan ze al is.