Regeldruk helpt zorgverleners niet

Met dank overgenomen van G. (Guusje) ter Horst i, gepubliceerd op donderdag 5 december 2013, 11:36.

De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer vreest dat ‘Zorginstituut Nederland’ de regeldruk enorm gaat vergroten. Minister Schippers meent dat dit instituut, dat professionele standaarden moet vaststellen, het werk eenvoudiger maakt. Maar ik denk niet dat dit zorgverleners in hun werk gaat helpen. Integendeel, we verwachten een enorme, maar onnodige toename van de regeldruk, die zorgverleners niet helpt bij mensen beter maken en zorg verlenen.

De PvdA wil de regeldruk verlagen. Enkele weken geleden riep ik de minister op om de regeldruk van alle (toekomstige) wetsvoorstellen op het terrein van zorg in kaart te brengen. Ik ben daar met het nu voorliggende wetsvoorstel voor ‘Zorginstituut Nederland’ nog blijer mee: het is namelijk de verwachting van de PvdA dat dit instituut een woud van nieuwe, maar overbodige regels met zich meebrengt. Ondanks de goede bedoelingen. Het plan heeft onvoldoende oog voor de realiteit.

Nu al zouden twee medewerkers van het Zorginstituut drie weken fulltime bezig zijn geweest met het invullen van de aanmeldingsformulieren om één zorgstandaard in het register te kunnen opnemen. En dat is slechts het begin. Dit wetsvoorstel betekent veel extra werk voor zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars en niet te vergeten voor het Zorginstituut zelf. Je hoeft geen helderziende te zijn om te kunnen voorspellen dat ofwel het instituut in vijf jaar twee keer zoveel medewerkers heeft of wel in vijf jaar nog niet de helft van het aantal professionele standaarden in het register is opgenomen.

Het tweede niveau waarop het wetsvoorstel eenvoud suggereert die er niet is, betreft de partijen die betrokken zijn bij het tot stand komen van de professionele standaard: zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars. Vooral de zorgverleners zijn er in alle soorten en maten. Ik vroeg de minister om nog eens aan te geven hoe zij voor zich ziet dat er een professionele standaard tot stand komt voor de gecombineerde eerstelijnszorg, de specialistische zorg en de langdurige zorg aan patiënten met meerdere chronische ziekten. Dat lijkt mij nagenoeg onmogelijk.

De Eerste Kamerfractie van de PvdA had de hoop dat de professionele standaard bepaalt wat goede zorg is en daarmee andere reeds bestaande instrumenten vervangt. Maar uit de laatste antwoorden van de minister blijkt helaas iets geheel anders. De professionele standaard is een overkoepelend begrip waar onder kan worden verstaan modules, indicatoren, richtlijnen, normen, zorgstandaarden. De PvdA vreest dat er in het woud van meetinstrumenten een nieuwe bijkomt of dat het oude wijn in nieuwe zakken is.

Wij zien echt de noodzaak in van het afleggen van verantwoording over de kwaliteit van zorg, wij zien echt het belang in van de inbreng van patiënten, wij zien echt het nut van de betrokkenheid van zorgverzekeraars hierbij en wij zien echt de goede bedoelingen van de minister, maar wij zijn zeer bezorgd dat dit wetsvoorstel in zijn uitvoering problematisch blijkt. En dat er van dit wetsvoorstel niets overblijft dan een register met professionele standaarden waar niemand zich aan houdt, wat vervolgens door niemand wordt opgemerkt. Daarom vroeg ik de minister waarom zij van mening is dat er voor de zorg van de PvdA geen enkele grond is. Ik ben erg benieuwd naar haar uitleg. Voor de PvdA staat in ieder geval vast dat de zorg gebaat is bij een minimaal aantal regels, zodat zorgverleners zich in de eerste plaats op zorg kunnen richten.