Alleen maar repressie geen antwoord op drugsproblematiek

Met dank overgenomen van G. (Guusje) ter Horst i, gepubliceerd op woensdag 18 juni 2014, 15:04.

Foto Flickr / Veiligheid en Justitie

Het valt de PvdA in de Eerste Kamer op dat de politie steeds meer werk maakt van wietplantages, maar de problemen rond wietkwekerijen niet afnemen. Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen met een combinatie van repressie, preventie, zorg, en regulering het tij kunt keren.

Op 7 juli spreken we over een wetsvoorstel dat ‘voorbereidingshandelingen’ in de illegale hennepteelt strafbaar moet maken. Dat wetsvoorstel betekent geen vooruitgang en bestendigt slechts het gedoogbeleid; een doodlopende weg.

Dagblad de Limburger berichtte dat wiettelers in de provincie Limburg 72.306 kilo oogstten. Dit bracht criminelen 237 miljoen euro winst in het laatje. Deze criminelen zijn volgens hoogleraar criminologie Spapens 'types die vroeger in de harddrugshandel zaten, maar nu in de wiethandel zijn gestapt’. We willen graag weten wat de minister hiervan vindt. Vooral omdat het oude onderscheid tussen harddrugs en softdrugs onder druk staat, maar ook omdat de problemen rond de teelt van softdrugs alleen maar lijken te groeien.

We vernemen daarom graag van de minister wat zijn beeld is van de drugsproblematiek in Brabant en Limburg. Volgens sommigen vormen de wietteelt-activiteiten in Tilburg en andere Brabantse grote steden de grootste tak van nijverheid. Duizenden mensen in Limburg zouden op de één of andere manier in de wiet werken. Tegelijkertijd zie je dat waar deze wietkwekers opereren, allerlei problemen ontstaan. De Eerste Kamerfractie van de PvdA is benieuwd hoe de minister deze problemen het hoofd gaat bieden. Alleen maar repressie lijkt niet het antwoord op drugsproblematiek.

Wat ons betreft kan alleen een aanpak van repressie, preventie, zorg en regulering het tij keren. We hopen dat de minister dit inzicht deelt. Naar het schijnt zijn in 2013 604 aanhoudingen verricht en 457 verdachten aan het O.M. voorgeleid. Uiteindelijk vonden er 343 rechtszaken plaats, waarbij slechts 35 verdachten uiteindelijk een celstraf kregen. Het zou goed zijn als de minister duidelijk maakt of deze cijfers kloppen en hoe deze cijfers zich verhouden tot de aantallen van de afgelopen jaren. Het is voor ons in ieder geval duidelijk dat de huidige aanpak niet de weg is.