Financieringsinstrument voor onderzoek en innovatie - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 23 oktober 2020
kalender

Financieringsinstrument voor onderzoek en innovatie

Deze financieringsfaciliteit van de Europese Investeringsbank i(EIB) en de Europese Commissie i is bedoeld om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te steunen. De financieringsfaciliteit moet garanties bieden aan financiers van kredieten en privaat vermogen en verzorgt daarnaast directe leningen van de Europese Investeringsbank of het Europese Investeringsfonds aan onder meer (middel)grote bedrijven en kennisinstellingen.

Doordat de financiële risico's in dit instrument worden gedeeld, kunnen publieke en private partijen hun onderzoek- en innovatieactiviteiten goedkoper financieren. Financiering kan onder meer worden gebruikt voor infrastructuur, personele kosten, gereedschappen en intellectuele eigendomsrechten.

De financieringsfaciliteit met risicodeling was onder het 7e kaderprogramma voor onderzoek i (2007-2013) ingesteld en is vanaf 2014 voortgezet onder Horizon 2020 i (2014-2020). De faciliteit is zowel in schaal als in bereik uitgebreid en gaat verder onder de naam Loans service for research & innovation.

Meer informatie