Financieringsinstrument voor onderzoek en innovatie

Deze financieringsfaciliteit van de Europese Investeringsbank i (EIB) en de Europese Commissie i was bedoeld om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te steunen. De financieringsfaciliteit moest garanties bieden aan financiers van kredieten en privaat vermogen en verzorgde daarnaast directe leningen van de Europese Investeringsbank of het Europese Investeringsfonds aan onder meer (middel)grote bedrijven en kennisinstellingen.

Doordat de financiële risico's in dit instrument werden gedeeld, konden publieke en private partijen hun onderzoek- en innovatieactiviteiten goedkoper financieren. Financiering kon onder meer worden gebruikt voor infrastructuur, personele kosten, gereedschappen en intellectuele eigendomsrechten.

De financieringsfaciliteit met risicodeling was onder het 7e kaderprogramma voor onderzoek i (2007-2013) ingesteld en vanaf 2014 voortgezet onder Horizon 2020 i (2014-2020). De faciliteit was zowel in schaal als in bereik uitgebreid en ging verder onder de naam Loans service for research & innovation.