Regio's kunnen meedingen naar de titel "Europese Ondernemende Regio 2015"

Met dank overgenomen van Comité van de Regio's (CvdR) i, gepubliceerd op dinsdag 26 november 2013.

Thema is 'herstel via ondernemerschap'. Inschrijven is mogelijk tot 31 maart 2014.

Het Comité van de Regio's i (CvdR) nodigt EU-regio's wederom uit om mee te dingen naar de titel "Europese Ondernemende Regio (EOR) van het jaar 2015", een onderscheiding voor de meest toekomstgerichte steden en regio's in Europa. De inschrijvingstermijn loopt tot 31 maart 2014. Het startschot voor de vijfde editie van deze wedstrijd werd gegeven door Luc Van den Brande, (BE/EVP), voorzitter van het Verbindingsbureau Vlaanderen-Europa, tijdens de Assemblee van Europese kmo's in Vilnius.

De onderscheiding "Europese Ondernemende Regio" wordt uitgereikt aan EU-regio's die een bijzondere visie hebben op ondernemerschap en deze visie in praktijk brengen via concrete en meetbare acties. De regio's dienen ook bij te dragen aan de tenuitvoerlegging van de "Small Business Act" voor Europa en optimaal gebruik te maken van de publieke middelen. Hun omvang, welvaartsniveau en bevoegdheden spelen in dit verband geen rol. De regio's met de meest overtuigende strategie worden onderscheiden met de titel "Ondernemende regio van het jaar". Het doel van dit initiatief is om alle Europese regio's aan te zetten tot dynamisch, milieuvriendelijk en ondernemend beleid.

"Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) zijn de motor achter het economisch herstel van Europa. Nationale, regionale en lokale overheden moeten de handen ineenslaan om de juiste omstandigheden te creëren waarin bedrijven kunnen floreren. Met dit initiatief worden Europese regio's beloond die er alles aan doen om een bedrijfsvriendelijk klimaat te scheppen. Wie het ondernemingspotentieel van zijn regio wil benutten raad ik aan mee te dingen naar de titel EOR 2015", aldus Van den Brande.

De prijswinnende regionale strategie wordt de komende twee jaar beoordeeld en de belangrijkste resultaten en prestaties zullen via het EOR-netwerk worden gedeeld en besproken met regionale en lokale overheden.

De uiterste termijn voor inschrijving is 31 maart 2014. Het inschrijvingsformulier, de in te vullen fact sheet en verdere informatie zijn te vinden op de EOR-website: www.cor.europa.eu/eer . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: eer-cdr@cor.europa.eu .

 
Regio's kunnen weer meedingen naar de titel "Europese Ondernemende Regio 2015"
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het heeft tot taak om de regionale en lokale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie i, het Europees Parlement i en de Raad i zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie i beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van regionale of lokale overheden.

CvdR-website: www.cor.europa.eu

 
Regio's kunnen weer meedingen naar de titel "Europese Ondernemende Regio 2015"

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Telefoon: +32 2 282 2461

GSM: +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Eerdere persberichten