COM(2013)822 - Processuele waarborg voor van misdaad verdachte of aangeklaagde kinderen - EU monitor

EU monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

COM(2013)822 EUe - Richtlijn
Processuele waarborg voor van misdaad verdachte of aangeklaagde kinderen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure

officiële Engelstalige titel

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2013)822 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2013)492; SWD(2013)480; SWD(2013)481
Procedurenummer i 2013/0408(COD)
Celex-nummer i 52013PC0822

2.

Key dates

Document 27-11-2013
Online publicatie 28-11-2013
Besluit 25-04-2016; Richtlijn 2016/800
Bekendmaking in Publicatieblad i 21-05-2016; PB L 132 p. 1-20

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.