EP-voorzitter Schulz zeer kritisch over akkoord Bankenunie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 20 december 2013, 11:30.

De bankenunie loopt het risico zijn doel te missen gezien de voorstellen van de ministers van financiën, waarschuwde EP i-Voorzitter Martin Schulz i. Hij sprak de Europese staatshoofden toe bij de opening van de Europese Raad in Brussel op 19 december. Op de top zullen economische en monetaire zaken worden besproken. "Hoe langzamer en minder efficiënt een systeem is, hoe duurder het uiteindelijk voor iedereen zal zijn, " zei hij.

Schulz zei dat de bankenunie alleen kan werken als er een Europese aanpak is in plaats van dit aan de lidstaten over te laten, wat het moeilijk zou maken om snel een beslissing te nemen bij een bank die in moeilijkheden verkeert. "Als een bank niet kan worden afgewikkeld binnen een weekend om een run op de banken te voorkomen, is het systeem te ingewikkeld," aldus Schulz. "De Commissie moet een centrale rol spelen in plaats van ondoorzichtige lichamen met ondoorzichtige belangen - anders zal het uiteindelijk een zaak zijn van: operatie geslaagd, de patiënt overleden."

De EP-voorzitter uitte ook kritiek op de plannen voor een afwikkelingssysteem gebaseerd op nationale bijdragen in plaats van een uniform systeem voor de overgangsfase: "Uiteindelijk zal de belastingbetaler weer ter hulp moeten schieten. Dat druist in tegen het basisidee van de bankenunie: namelijk dat de banken de banken moet redden!"

Schulz deed ook een voorstel om het Europees Semester i, dat de lidstaten in staat stelt om hun economisch beleid te coördineren, te verbeteren: "Wij geloven dat transparantie en democratische verantwoording op Europees niveau verder moeten worden verhoogd om tot een grotere acceptatie te komen en daarmee het succes van het Semester te verhogen."