Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Met dank overgenomen van P. (Peter) Oskam i, gepubliceerd op woensdag 2 april 2014, 11:06.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog CDA Weblogs Kamerleden

Op dit moment is Peter Oskam lid van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. In dit blog, dat is opgesteld door de commissie, kunt u lezen wat het werk van de commissie inhoudt.

Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

De financiële problemen bij de woningcorporatie Vestia waren de directe aanleiding om op 16 april 2013 de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties te installeren. In deze enquêtecommissie zitten naast Peter Oskam de Kamerleden Roland van Vliet (voorzitter), Ed Groot (ondervoorzitter), Anne Mulder, Farshad Bashir en Wassila Hachchi.

Naast de financiële problemen bij de woningcorporatie Vestia waren er al jarenlang incidenten rond andere corporaties. De commissie heeft de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. Ons doel is om tot een beoordeling te komen van het stelsel en zo bij te dragen aan ontwikkeling van toekomstig beleid.

Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om haar controlerende taak uit te oefenen. De afgelopen dertig jaar heeft de Tweede Kamer tien keer een parlementaire enquête gehouden, bijvoorbeeld over de Bijlmerramp, Srebrenica en de meest recente enquête Financieel Stelsel. Zij zijn niet alleen bedoeld om vast te stellen wie verantwoordelijk waren voor zaken die fout gelopen zijn, maar ook om een kwestie in kaart te brengen zodat er een beter beleid ontwikkeld kan worden.

De enquête Woningcorporaties is opgebouwd uit verschillende fasen: literatuurstudie, deelonderzoeken en omgevingsanalyse, besloten voorgesprekken, openbare verhoren, eindrapportage en afronding van het onderzoek. Op dit moment is de fase van de besloten voorgesprekken in volle gang en de openbare verhoren komen steeds dichterbij. De commissie zal getuigen gaan oproepen, die onder ede worden verhoord. De getuigen die de enquêtecommissie oproept, zijn verplicht om te verschijnen. Deze verhoren trekken doorgaans veel aandacht van het publiek en de media.

Dit is dus een intensieve fase voor ons, omdat de schijnwerpers opeens op de commissie komen te staan, terwijl wij de afgelopen tijd juist “onder water” zijn geweest om ons vooronderzoek te kunnen doen. Maar de verhoren zijn ook iets waar wij naar uit kijken, want ons doel tijdens deze verhoren is waarheidsvinding en het publiek een beeld te geven van wat wij tot nu toe onderzocht hebben. En ook al is het goed dat wij de afgelopen maanden even uit het zicht zijn geweest, wij vinden het ook belangrijk om te laten zien wat we doen en waarom we ons onderzoek doen.

Dus wij hopen tot dan in de Enquêtezaal en blijf ons volgen via: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/pew/index.jsp