EP: EU-beleidsmakers moeten gehoor geven aan roep om verandering

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 2 juli 2014, 17:07.

Beleidsmakers moeten gehoor geven aan de roep van de kiezers voor verandering, stelde het gros van de EP-fractievoorzitters tijdens het debat op woensdag over de uitkomst van de EU-top van 26-27 juni. Regeringsleiders werden bekritiseerd vanwege hun "business as usual-mentaliteit".

Het debat werd bijgewoond door de voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy en voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso.

EVP fractievoorzitter Manfred Weber (DE) opende het debat met een waarschuwing dat vrede in Europa niet voor lief kan worden genomen. Hij onderstreepte daarnaast de "logische link" tussen democratie en genomen besluiten in het EP. Weber benadrukte dat de EU in de toekomst open moet staan voor hervormingen om een positieve toekomst tegemoet te kunnen zien.

S&D voorzitter Gianni Pittella (IT) zei dat de nominatie in de Raad van Jean Claude Juncker als Commissievoorzitter "een overwinning is voor de democratie". In zijn vooruitblik op toekomstige uitdagingen zei hij dat "de Europese Raad het groeipact flexibeler moet maken. We willen praktische antwoorden op praktische vragen, infrastructuur voor energie, projectobligaties, beter gebruik van - en een verhoging van - de EU-begroting. We willen de toenemende armoede en sociaal onrecht een halt toe keren, betere bescherming van grensarbeiders en een nieuw immigratiebeleid waarbij lasten worden gedeeld."

ECR voorzitter Syed Kamall (UK) zei dat de verliezer in de verkiezingen de status quo is. Hij waarschuwde dat de EU hervormingen moet doorvoeren om toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Dit geldt ook voor het Parlement. "Er zijn nog steeds mensen in dit Huis die vasthouden aan ideeën uit de jaren '50", zei hij.

GUE/NGL voorzitter Gabrielle Zimmer (DE) bekritiseerde de regeringsleiders, die zich volgens haar niet bewust lijken te zijn van de verkiezingsuitslagen. "Het volk heeft 'nee' gezegd tegen een EU van liberalisering en ingrijpende bezuinigingen. Mensen willen oplossingen voor de problemen waarmee ze kampen", legde ze uit.

Groenen voorzitter Rebecca Harms (DE) benadrukte dat het tijd is om de veranderingen door te voeren waar burgers om vragen. "We hebben het geprobeerd in het vorige Europees Parlement, maar het werkte niet echt", zei ze. Harms vroeg in het bijzonder aandacht voor de noodzaak om sneller stappen te zetten op energiegebied. Ze bekritiseerde EU-leiders voor hun gebrek aan getoonde ambitie op dit vlak.

EFD voorzitter Nigel Farrage (UK) had ook kritiek op de regeringsleiders omdat zij hun koers niet veranderen ondanks de verkiezingen. "Zelfs het doel om tot een steeds hechter wordende Unie te komen blijft overeind, zij het in verschillende tempo's. We moeten het vrije verkeer naar het VK een halt toeroepen, maar dit zal niet gebeuren tenzij we uit de EU stappen. We moeten niet vast komen te zitten in dit museum", zei hij.

Europese Raadsvoorzitter Herman van Rompuy opende het debat. Hij gaf een overzicht van de prioriteiten van regeringsleiders voor de komende jaren: een digitale interne markt, energiebeleid, meer gebalanceerde begrotingsdiscipline en slimmere regelgeving. Ondanks het feit dat de komende jaren in het teken zullen staan van verandering, zou men ook consolidatie moeten zien van wat de EU goed doet, zo benadrukte hij.

Met het oog op toekomstige Europese uitdagingen zei Commissievoorzitter Barroso dat de EU zich moet richten op de grote, belangrijke vraagstukken, zoals groei en banen. "In het verleden was er geen gebrek aan besluiten, maar soms was er een gebrek aan de uitvoering ervan", gaf hij toe.

Over de nominatie van Jean-Claude Juncker als zijn opvolger zei Barroso: "Junckers Europese kennis en ervaring zijn boven elke twijfel verheven."

#EUCO

REF. : 20140630IPR51013

Bijgewerkt op: ( 03-07-2014 - 10:56)