Europese Raad 26 en 27 juni 2014

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De regeringsleiders van de Europese Unie i kwamen 26 en 27 juni bijeen. Volgens de officiële agenda bespraken zij de nationale begrotingen van alle lidstaten, het Europese energiebeleid, de samenwerking op het terrein van recht en veiligheid en de recente ontwikkeling op het terrein van het buitenlands beleid. De top stond echter vooral in het teken van de voordracht van Jean-Claude Juncker i als voorzitter van de Europese Commissie i en de prioriteiten voor de Europese Unie in de komende jaren.

Voorafgaande aan de top herdacht de Europese Raad i het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In Ieper bood de vaste voorzitter van de Europese Raad, de Belg Herman van Rompuy i, een gift aan met het woord 'vrede' in alle officiële talen van de EU. Volgens Van Rompuy was het een herinnering aan de kracht van het Europese project.

1.

Benoeming Commissievoorzitter

Na de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2014 was Jean-Claude Juncker i, kandidaat-voorzitter namens de christendemocratische fractie in het EP, de meest genoemde opvolger van de huidige Commissievoorzitter Barroso i. Zeker was zijn benoeming allerminst; met name Groot-Brittannië is mordicus tegen. Bij voorgaande benoemingen was eerder te elfde ure een geheel onverwachte kandidaat naar voren geschoven door de Europese Raad.

Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, wilde nog geen besluit nemen over wie de Commissie gaat leiden. Deze lidstaten wilden eerst overeenstemming bereiken over een beleidsprogramma voor de nieuwe Commissie. In dat programma moesten de prioriteiten staan, en mogelijke afspraken over waar de EU zich wel en niet mee moet bezighouden. Uiteindelijk werd Juncker voorgedragen als voorzitter van de nieuw te vormen Europese Commissie i. Alleen de Britse premier Cameron en zijn Hongaarse collega Viktor Orbán stemden tegen.

2.

Nationale begrotingen

Met de Europese top in juni kwam een einde aan de jaarlijkse cyclus - het Europees semester i - voor 2014 waarin de begrotingen van alle lidstaten werden doorgelicht. Voor alle landen waren aanbevelingen opgesteld. Voor landen die niet aan de begrotingsnorm voldoen waren de aanbevelingen dwingender: als ze niets met de suggesties van de EU doen dan volgen er uiteindelijke maatregelen en mogelijk miljardenboetes.

In de week voorafgaande aan de top werd gespeculeerd dat landen meer ruimte krijgen om begrotingen op orde te krijgen. Dat zou - naast politieke en ideologische redenen - mede zijn ingegeven om als wisselgeld te dienen voor steun bij de verdeling van topfuncties in Brussel. Uiteindelijk werd besloten om de begrotingsregels niet te versoepelen. Wel mag er optimaal gebruik worden gemaakt van de ruimte die de regels bieden, zoals langer de tijd nemen om het begrotingstekort te verminderen.

3.

Energiebeleid

De Europese Raad vervolgde de discussie over het afbouwen van de afhankelijkheid van de Europese Unie van de import van energie. In het najaar van 2014 moet er een plan van aanpak liggen.

In de discussies over het energiebeleid werd ook de voortgang op het terrein van het Europese klimaatbeleid i meegenomen.

4.

Samenwerking op terrein van vrijheid, recht en veiligheid

De Europese Raad was voornemens de nieuwe kaders te stellen voor alle beleid op het terrein van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Die kaders omvatten zowel het toekomstige beleid als richtsnoeren voor operationele samenwerking.

5.

Buitenlands beleid

De Europese Raad besprak de meest urgente ontwikkelingen op buitenlands beleid. De situatie in Oekraïne kwam daarbij ter sprake.

6.

Meer informatie