Kamerstukken

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op dinsdag 1 juli 2014, 2:45.

mondelinge vragen - Houdt de Europese Unie i zich de komende jaren bezig met de juiste politieke onderwerpen, zoals streng vasthouden aan de begrotingsnormen? Die vraag van VVD-Kamerlid Verheijen i beantwoordt premier Rutte i bevestigend.

Op de eerste Europese Raad i na de Europese verkiezingen spraken de regeringsleiders van de EU-lidstaten i onder andere over de plannen voor de komende jaren. Gaan alle lidstaten zich strikt houden aan de vastgelegde begrotingsnormen?, vraagt Verheijen. De begrotingsregels staan, aldus de premier. Verder zal de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie i, Juncker i, zich er hard voor maken om zoveel mogelijk nationaal te regelen in plaats van Europees, verwacht de premier. Verheijen vraagt ook of de weerstand van het Verenigd Koninkrijk tegen een steeds nauwere Europese samenwerking bijval kreeg. Volgens Rutte staat die "ever closer Union" ook binnen de Raad fundamenteel ter discussie.