NER300-programma (NER300)

Het NER300-programma had tot doel om innovatieve demonstratieprojecten met koolstofarme energie te ondersteunen. Het was wereldwijd een van de omvangrijkste financieringsprogramma's van zijn soort. Het programma werd bedoeld als katalysator voor milieuvriendelijke technologieën en moest commerciële exploitatie van onder meer CO2-afvang en -opslag en hernieuwbare energiebronnen in de Europese Unie dichterbij brengen.

De oprichting van NER300 vloeide voort uit Richtlijn 2009/29/EG i, waarin is vastgelegd dat de opbrengst van 300 miljoen emissierechten aan duurzame energieprojecten moest worden besteed. Het NER300-budget werd beheerd door de Europese Commissie i, de Europese Investeringsbank i (EIB) en de lidstaten.

1.

Meer informatie