NER300-programma (NER300)

Het NER300-programma heeft tot doel om innovatieve demonstratieprojecten met koolstofarme energie te ondersteunen. Het is wereldwijd een van de omvangrijkste financieringsprogramma's van zijn soort. Het programma is bedoeld als katalysator voor milieuvriendelijke technologieën en moet commerciële exploitatie van onder meer CO2-afvang en -opslag en hernieuwbare energiebronnen in de Europese Unie dichterbij brengen.

De oprichting van NER300 vloeit voort uit Richtlijn 2009/29/EG i, waarin is vastgelegd dat de opbrengst van 300 miljoen emissierechten aan duurzame energieprojecten moet worden besteed. Het NER300-budget wordt beheerd door de Europese Commissie i, de Europese Investeringsbank i (EIB) en de lidstaten.

1.

Meer informatie