Vrij verkeer van goederen: Commissie daagt Tsjechië voor Hof wegens wetgeving voor keurmerken van sieraden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 10 juli 2014.
Vrij verkeer van goederen: Commissie daagt Tsjechië voor Hof wegens wetgeving voor keurmerken van sieraden
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 juli 2014

Vrij verkeer van goederen: Commissie daagt Tsjechië voor Hof wegens wetgeving voor keurmerken van sieraden

De Europese Commissie heeft besloten Tsjechië voor het Hof van Justitie i van de EU te dagen vanwege de wetgeving inzake keurmerken van sieraden die het land hanteert. Het Tsjechische keuringsbureau vereist dat bepaalde sieraden die uit een ander EU-land worden ingevoerd, worden voorzien van een aanvullend nationaal keurmerk, ondanks het feit dat de artikelen in kwestie in de EU al wettelijk zijn gekeurd en in de handel zijn gebracht. De Commissie is van mening dat deze vereiste in strijd is met de wetgeving van het EU-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen binnen de EU, en heeft het Hof daarom verzocht zich over de zaak uit te spreken.

In dit specifieke geval weigerde het Tsjechische keuringsbureau de keurmerken van het Nederlandse keuringsbureau op sieraden te erkennen, omdat het met die keurmerken niet mogelijk zou zijn om onderscheid te maken tussen producten die afkomstig zijn uit de EU en producten die afkomstig zijn uit landen buiten de EU (zoals China en Hong Kong). Sieraden die door een EU-land voor vrij verkeer zijn goedgekeurd, kunnen echter ongeacht hun oorsprong profiteren van het beginsel van vrij verkeer in de hele EU. Daarom is de Commissie van mening dat de huidige wetgeving een obstakel vormt voor het vrije verkeer van goederen tussen EU-landen i en dus in strijd is met de artikelen 34 en 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i.

De Commissie heeft Tsjechië al verzocht om zijn wetgeving aan te passen teneinde het vrije verkeer van sieraden toe te staan, door een in mei 2013 verstuurd gemotiveerd advies. De Tsjechische autoriteiten zijn het niet eens met het standpunt van de Commissie, en dus wordt de zaak nu doorverwezen naar het Hof.

Achtergrond

Met betrekking tot de handel in edelmetalen werken heeft het Hof van Justitie van de EU in een eerdere zaak geoordeeld dat een lidstaat geen nieuwe stempeling mag voorschrijven voor producten die zijn ingevoerd uit een andere lidstaat, waar zij rechtmatig in de handel zijn gebracht en overeenkomstig de wetgeving van die staat zijn gestempeld, wanneer het merk, ongeacht de vorm ervan, informatie verschaft die gelijkwaardig is aan de verplichte vermeldingen in de lidstaat van invoer en begrijpelijk is voor de consument van die staat.

Eerder arrest van het Hof van Justitie van de EU over de verkoop van edelmetalen werken

Meer informatie:

MEMO-13-470