Eurocommissaris voor Betere regulering, interinstitutionele verhoudingen, duurzame ontwikkeling en fundamentele rechten (eerste vicevoorzitter) (opgeheven)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze functie was nieuw in de Commissie-Juncker maar werd opgeheven per 1 december 2019. De eurocommissaris i was Frans Timmermans i.

1.

Verantwoordelijkheden

Betere regulering & inter-institutionele verhoudingen

  • het toezicht op de kwaliteit van regelgeving en nieuwe voorstellen
  • het extra toetsen van nieuwe voorstellen aan de principes van subsidiariteit i en proportionaliteit i om ervoor zorgen dat er geen onnodige en te gedetailleerde regels worden opgesteld
  • doorvoeren van het Commissieprogramma "REFIT" dat als doel heeft waar mogelijk Europese regelgeving te schrappen of vereenvoudigen
  • het afstemmen van werkzaamheden tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers en het onderhouden van de relaties met alle overige Europese instellingen
  • het onderbrengen van uitvoerende en gedelegeerde maatregelen bij de juiste en politieke verantwoordelijke instanties

Fundamentele rechten

  • het coördineren van alle werkzaamheden binnen de Europese Commissie die raken aan rechtstatelijke principes
  • het toetsen van ieder wetgevend voorstel aan het Handvest van de Grondrechten i
  • het onderhouden van relaties met het maatschappelijk middenveld en kerkelijke organisaties

Duurzame ontwikkeling

  • het toetsen van nieuwe wetgevingsvoorstellen op duurzaamheid

Deze eurocommissaris moest akkoord zijn met voorstellen van andere eurocommissarissen voordat het door de Commissie in zijn geheel kon worden besproken en het besluit on worden goedgekeurd.

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris was tevens vicevoorzitter van de Commissie en coördineerde het team eurocommissarissen dat zich bezig hield met justitie zaken. Het team bestond verder uit:

Verder werkte deze eurocommissaris nauw samen met de eurocommissaris voor Begroting en administratie i.

3.

Gerelateerde diensten

4.

Meer informatie