Task Force Timmermans heet hangijzer tijdens COSAC voorzittersconferentie

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op donderdag 18 januari 2018.

Op 21 en 22 januari neemt voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer Malik Azmani i (VVD) samen met voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer Bastiaan van Apeldoorn i (SP) deel aan de voorzittersconferentie van de Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen i (hierna: COSAC) in het land van de voorzitter van de Europese Unie i Sofia, Bulgarije.

Tijdens de voorzittersconferentie van de COSAC staat een debat over de oprichting van een Task Force on Subsidiarity, Proportionality and “Doing Less More Efficiently (Timmermans Task Force) met Eerste Vice-President van de Europese Commissie i Frans Timmermans i op de agenda en zal het Bulgaars EU-voorzitterschap i een toelichting geven op de prioriteiten voor het komend half jaar.

Speciale aandacht zal gevestigd zijn op de brief die namens de commissies Europese Zaken van de Eerste en Tweede Kamer aan de voorzitter van de Europese Raad i, voorzitter van de Raad van de Europese Unie i, de voorzitter van de Europese Commissie en aan de voorzitter van de Eurogroep i verstuurd is inzake de transparantie van de Europese besluitvorming.

  • 21/22/01: Werkbezoek commissie Europese Zaken, Voorzitters COSAC, Sofia, Bulgarije