Eurocommissaris voor Veiligheidsunie (opgeheven)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze functie was nieuw in de Commissie-Juncker i maar is opgeheven per 1 december 2019. De eurocommissaris was Sir Julian King i.

Belangrijkste doelstelling was het bewerkstelligen van meer samenwerking tussen lidstaten als reactie op terroristische dreigingen, zoals de aanslagen in Brussel in maart 2016.

De post werd gecreëerd nadat eurocommissaris Jonathan Hill i (Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie i) op 15 juli 2016 was opgestapt naar aanleiding van de uitslag van het Britse referendum over een vertrek uit de Europese Unie i. Zijn portfolio was te zeer verbonden aan de Britse belangen in de afwikkeling van de Brexit, en werd daarom overgeheveld naar eurocommissaris Valdis Dombrovskis i (Letland). De benoeming van King werd formeel bekrachtigd in september 2016.

De eurocommissaris voor Veiligheidsunie werkt nauw samen met de eurocommissaris voor Migratie, binnenlandse zaken en burgerzaken i en legt verantwoording af aan de eurocommissaris voor Betere regulering, interinstitutionele verhoudingen, duurzame ontwikkeling en fundamentele rechten (eerste vicevoorzitter) i.

De nieuwe post wordt gezien als aanvulling op het bestaande portfolio van de Commissie-Juncker. Daardoor hoefden andere eurocommissarissen geen verantwoordelijkheden af te dragen aan de nieuwe commissaris.

1.

Verantwoordelijkheden

Europese veiligheidsagenda

Veiligheidsunie

  • bijdragen aan de totstandkoming van een operationele en effectieve Europese Veiligheidsunie, conform de EU-mededeling van april 2016

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder één van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Team (direct betrokken):

3.

Gerelateerde diensten

Een taskforce met experts van de volgende directoraten-generaal gaat de eurocommissaris voor Veiligheidsunie ondersteunen:

(de Directeur-generaal van dit DG heeft de leiding over de Taskforce)

4.

Meer informatie