Vrienden van de fractie 50PLUS/Klein

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op woensdag 10 september 2014, 2:42.

Ruim 3 maanden bestaat de fractie 50PLUS/Klein inmiddels. Een terugkerende vraag in de afgelopen periode is: hoe kan ik de fractie steunen? Daarom lanceert de fractie het initiatief “Vrienden van de fractie 50plus/Klein”.

Voor de fractie 50PLUS/Klein is input van achterban belangrijk. Een volksvertegenwoordiger hoort ruggespraak te houden. Zeker ook gezien de plannen van het kabinet en de falende politieke partijen, die juist voor een tweedeling tussen 50-minners en 50-plussers zorgen, is betrokkenheid van mensen met eenzelfde brede visie als het Kamerlid Norbert Klein noodzakelijk.

Als Vriend wordt u direct betrokken bij het fractiewerk. Zo kunt u gevraagd worden voor het leveren van inbreng bij het formuleren van fractiestandpunten. Ook zullen er Vrienden-bijeenkomsten georganiseerd worden. Aan de aanmelding zijn geen kosten verbonden.

Word ook Vriend via: 50plus-klein@tweedekamer.nl

of via onze website http://www.fractie50plusklein.nl/aanmelden-vrienden-van-de-fractie-50plusklein/