KLEIN: een kleine stap naar….

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op zondag 30 november 2014, 2:15.

Als onafhankelijk Kamerlid Norbert Klein wil ik met een nieuwe politieke partij aan de slag.

Weer een nieuwe partij, er zijn er al zo veel? Ja, hoera, weer een nieuwe partij! Gelukkig kan dat wel. Onze samenleving is veelkleurig. Ons parlement moet dan ook veelkleurig zijn. Samen maken we

Nederland!

De naam van de nieuwe partij moet nog worden vastgelegd. Als werktitel wordt KLEIN, de fractienaam, gebruikt.

KLEIN is voor onafhankelijke mensen, die creatief en buiten het normale kader om vraagstukken oplossen. KLEIN zal streven naar een evenwichtige brede politiek voor alle generaties. Uitgangspunt is wat generaties bindt. KLEIN staat voor een evenwichtige en rechtvaardige samenleving. Iedereen moet zoveel mogelijk tot zijn recht komen. Iedereen deelt mee in economische groei. Groei is dan wel een middel en niet het doel om welvaart en welzijn mogelijk te maken.

KLEIN wordt opgezet als een vereniging met directe invloed van leden op de politieke standpunten in regionale werkgroepen en door one-man one-vote via internet-stemmingen. Leden gekozen in een ledenparlement hebben de regelende en controlerende bevoegdheden. Het bestuur is alleen voorbereidend en uitvoerend.

Lees hier ook de flyer met de 18 onafhankelijke oplossingen

Contact: via het contactformulier op de voorlopige website