Kabinet: Kamers mogen ZBO-bestuurders horen, mits vakminister dat maar weet

vrijdag 26 september 2014, 15:01

DEN HAAG (PDC i) - Het kabinet vindt het geen probleem als de Kamers zbo’s-bestuurders rechtstreeks uitnodigen om die te kunnen horen. Er is daarvoor geen voorafgaande toestemming van een minister of staatssecretaris vereist. Wel moet de bewindspersoon vooraf in kennis worden gesteld. 

Dat blijkt uit een briefwisseling tussen de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en minister Stef Blok i in het kader van het parlementaire onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten.

De minister stelt dat kennisgeving wenselijk is om er vooraf van verzekerd te zijn dat de minister of staatssecretaris zijn beperkte ministeriële verantwoordelijkheid in relatie tot een zbo kan waarmaken. Een zbo-bestuurder is - anders dan de ambtenaren – niet hiërarchisch ondergeschikt aan een minister.

Bron: kamerstuk EK 2014/15, C, nr. U