EP deze week: Conferentie van Voorzitters, Ebola, klimaatverandering

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 3 november 2014, 12:54.

Deze week in het Europees Parlement i

De EP-leden i komen deze week in commissies bijeen. De milieucommissie bespreekt de gewijzigde voorschriften wat betreft GGO's, de gevolgen van Ebola-uitbraak en zij bereidt zich voor op de VN-conferentie over klimaatverandering. Een verslag over de financiële transacties door de EU-instellingen wordt gepresenteerd en de resultaten van de EU-top worden besproken. Op zondag is EP-voorzitter Martin Schulz i in Berlijn om de 25ste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur te herdenken.

Op woensdag stemt de milieu- en volksgezondheidscommissie over ontwerpwetgeving voor de verandering van de regels voor GGOs. Deze geeft lidstaten de mogelijkheid de teelt op hun grondgebied te beperken of verbieden.

Op dinsdag bespreken de leden in een open Conferentie van Voorzitters de resultaten van de laatste EU-top (23-24 oktober) op het gebied van klimaat- en energiebeleid, de economische situatie en werkgelegenheid en buitenlandse betrekkingen. Dit wordt het laatste debat met Herman Van Rompuy i als Voorzitter van de Europese Raad.

Op woensdag bespreken de leden van de Milieu- en volksgezondheidscommissie de huidige situatie van het Ebola-crisis met de regionaal directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie, Zsuzsanna Jakab . Op maandag debatteert de commissie Ontwikkelingssamenwerking over Ebola om haar input te geven voor een ontwerpresolutie.

De milieucommissie stemt op woensdag over een niet-bindende resolutie ter voorbereiding van de COP 20 VN-conferentie over klimaatverandering in december 2014 in Lima, waar een EP-delegatie zal deelnemen aan de onderhandelingen. Op dinsdag presenteert de voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Rajendra Pachauri, de belangrijkste bevindingen van het vijfde assessment rapport van het IPCC.

De president van de Europese Rekenkamer i, Vítor Manuel da Silva Caldeira, is op woensdag aanwezig bij de vergadering van de commissie Begrotingscontrole, bij de presentatie van het jaarverslag over de regelmatigheid van de financiële transacties van de EU-instellingen. Het besluit van het Parlement over het al dan niet goedkeuren van de uitvoering van de begroting van alle instellingen van de EU wordt op dit rapport gebaseerd. De nieuwe Commissaris voor de begroting, Georgieva. zal ook deelnemen aan de vergadering.

Op dinsdag ontmoet EP-voorzitter Martin Schulz i samen met de leden van de commissie Buitenlandse zaken de President van Colombia, Juan Manuel Santos Calderón.

REF. : 20141031STO76710