COM(2013)772 EU - Verordening
Vaststelling aanpassingscoëfficiënten bezoldigingen van de ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten werkzaam in derde landen voor 1 juli 2013

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 juli 2013 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Unie die in derde landen werkzaam zijn

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the weightings applicable from 1 July 2013 to the remuneration of officials, temporary staff and contract staff of the European Union serving in third countries
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2013)772 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)772
Procedurenummer i 2013/0380(NLE)
Celex-nummer i 52013PC0772

2.

Key dates

Document 08-11-2013
Online publicatie 08-11-2013
Besluit 17-12-2013; Verordening 2013/1414
Bekendmaking in Publicatieblad i 28-12-2013; PB L 353 p. 15-22

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.