Motie Maatschappelijke Opvang / Zwerfjongeren

Met dank overgenomen van Y. (Ybeltje) Berckmoes-Duindam i, gepubliceerd op donderdag 22 januari 2015, 3:25.

in Motie, Nieuws

Voorgesteld op 22 januari 2015

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sociale huurwoningen bedoeld zijn om mensen met een klein besteedbaar inkomen van betaalbare en eenvoudige huisvesting te voorzien;

overwegende dat de uitstroom uit de maatschappelijke opvang stagneert door een tekort aan beschikbare betaalbare en eenvoudige sociale huurwoningen.

roept de regering op om in gesprek te gaan met gemeenten en woningcorporaties over het verbeteren van de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Y. Berckmoes-Duindam (VVD)

C.G. van der Staaij (SGP)

R.A. van Vliet (Van Vliet)

M.C.G. Keijzer (CDA)