Schriftelijke vragen over het bericht ‘Amsterdam wil versneld duizend extra huizen voor daklozen’ (ingezonden 17 december 2015)

Met dank overgenomen van Y. (Ybeltje) Berckmoes-Duindam i, gepubliceerd op vrijdag 18 december 2015, 3:45.

Vragen van het lid Berckmoes-Duindam (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht ‘Amsterdam wil versneld duizend extra huizen voor daklozen’ (ingezonden 17 december 2015)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Amsterdam wil versneld duizend extra huizen voor daklozen’ 1)?

2

Kunt u aangeven hoeveel daklozen Nederland telde in 2014 en halverwege 2015? Is er inderdaad sprake van een stijging in het aantal dak- en thuislozen? Zo ja, waar komt deze stijging uit voort? Zo nee, waar komt de daling uit voort. Wanneer kan de Kamer de uitkomsten van het door u aangekondigde onderzoek naar de zogenaamde <> verwachten?

3

Nemen de overige regiogemeenten soortelijke maatregelen als de Gemeente Amsterdam om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te vergroten? Zo ja, op welke wijze doen zij dat. Zo nee, hoe spoort u hen aan eveneens betaalbare en eenvoudige woningen voor dak- en thuislozen beschikbaar te maken, zoals in de motie Berckmoes is verzocht?

4

Wanneer was het laatste bestuurlijk overleg over Langer Zelfstandig Wonen met Aedes, VNG en GGZ Nederland? Welke afspraken zijn daar gemaakt om de doorstroom en de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bevorderen?

  • 1) 
    nos.nl, 16 december

http://nos.nl/artikel/2075622-amsterdam-wil-versneld-duizend-extra-huizen-voor-daklozen.html