Dag van de privacy

Met dank overgenomen van R.F.A. (Astrid) Oosenbrug-Blokland i, gepubliceerd op woensdag 28 januari 2015, 14:32.

Foto Flickr / PvdA

Vandaag is de dag van de privacy. Dankzij de vele onthullingen, door klokkenluiders en journalisten, weten we inmiddels hoe erg onze privacy wordt aangetast. Aangetast door overheden en bedrijven. Nu is privacy een mensenrecht en een burgerrecht, maar weten wij nog wel waarom privacy belangrijk is? En wat doen wij als Partij van de Arbeid daaraan?

Het belang van privacy wordt overduidelijk als je tot je schrik merkt dat jouw meest intieme privéfoto’s of die van je kinderen de wereld rondgaan. Maar privacy is meer. Waarom wordt jou zonder opgaaf van redenen een verzekering geweigerd? Kan je nog zoeken naar een nieuwe baan als jouw werkgever alles van jou weet? Mogen jouw en de gegevens van jouw kinderen door bedrijven verhandeld worden? Moet jij die slimme energiemeter wel accepteren?

Door de recente aanslagen in Europa is deze discussie weer actueel. Populisten overschreeuwen elkaar: iedereen is verdacht en vooral alle islamieten. Uitsluiting en repressie! Naïef en opportunistisch spelen zij de extremisten in de kaart. Als de geschiedenis ons één ding leert, is het wel dat samenlevingen of culturen eerder van binnenuit dan van buiten uit worden vernietigd.

In ons verkiezingsprogramma zijn wij er heel duidelijk over: Géén populistische maatregelen. Er is veel geleerd van de fouten na 9/11. Fouten die de bijl aan de wortel van onze zwaar bevochten burgerlijke vrijheden hebben gezet. Guantánamo Bay, de CIA martelkampen, de Patriot Act en de talloze burgerdoden zijn vreselijke voorbeelden. We weten dat privacy en onze vrijheid van meningsuiting ten nauwste verbonden zijn. Kwetsbare vrijheden waar wij en zij die ons voorgingen, zo lang en hard voor hebben gestreden.

De PvdA verzet zich fel tegen het zaaien van haat en verdeeldheid. Tegen het exploiteren van angst en slachtoffers voor het eigen politieke gewin. De PvdA staat voor een vrije en verdraagzame samenleving. Een samenleving waarin ook andere en soms ongemakkelijke meningen mogelijk zijn. Een samenleving waarin iedereen een plaats en een toekomst heeft.

Ons verkiezingsprogramma zei het al: geen onbegrensde wet- en regelgeving die de privacy van burgers vergaand inperkt. Het nodeloos en eindeloos opslaan van al uw gegevens is dan ook uit den boze. Los van de nutteloosheid hiervan, ligt misbruik levensgroot op de loer. Elke inperking van onze burgerlijke vrijheden is pure winst voor extremisten.

Op het Utrechtse congres waren er vele oproepen en moties om onze Nederlandse samenleving en burgerrechten niet door opportunisten, extremisten en populisten te laten kapen. Ons Utrechtse congres was er duidelijk over: dáár verzetten wij ons als PvdA tegen. Geen tweedeling, geen uitsluiting, maar sociale gelijkheid, binding, openheid, bescherming, burgerrechten en democratie.

Recent hebben wij een PvdA-netwerk Informatie Samenleving opgericht. Een netwerk dat zich bezig houdt met precies dit soort lastige problemen. Hoe houden wij het internet open en transparant? Hoe anticiperen wij op twijfelachtige wet en regelgeving? En waar moeten wij het initiatief nemen?

Meedoen? Uiteraard bent je als PvdA-lid van harte welkom: informatiesamenleving@pvda.nl