Hoge boetes voor privacyschendingen

Met dank overgenomen van R.F.A. (Astrid) Oosenbrug-Blokland i, gepubliceerd op donderdag 5 februari 2015, 16:02.

Foto Flickr / rfranklinaz

De privacy van onze burgers moet beter worden beschermd. Wanneer een bedrijf of een overheidsinstelling een loopje neemt met de privacy van burgers of bijvoorbeeld privégegevens ongevraagd doorgeeft aan derden, moet dat snel bestraft kunnen worden met een fikse boete. Daarom willen we dat het College Bescherming Persoonsgegevens niet alleen een privacywaakhond is die hard blaft, maar ook kan bijten als het nodig is.

Vandaag dien ik samen met VVD-collega Jeroen van Wijngaarden een amendement in die regelt dat de boetebevoegdheid van het College Bescherming Persoonsgegevens wordt uitgebreid. Daarmee wordt de privacy van onze burgers beter gewaarborgd. Dit amendement dienen we in bij het debat over de Wet bescherming persoonsgegevens, die allerlei zaken regelt omtrent de privacy. Een ander belangrijk thema bij het debat vandaag is de invoering van een meldplicht voor bedrijven bij ‘datalekken’.

De PvdA is sinds lange tijd voorstander van een meldplicht voor datalekken. Onze persoonsgegevens worden op steeds meer plekken digitaal verzameld en opgeslagen. De kans op verlies of diefstal van die gegevens, het zogenoemde datalekken, neemt daardoor toe. Een van de grootste risico’s van een datalek is identiteitsfraude. Burgers moeten het daarom weten als blijkt dat hun digitale gegevens gestolen of weggelekt zijn, zodat ze zelf ook de juiste maatregelen kunnen nemen om hun belangen te beschermen, denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van je inloggegevens en wachtwoord.

Het komt nu nog te vaak voor dat een datalek onopgemerkt blijft of niet gemeld wordt, met vaak nare gevolgen voor de mensen die er het slachtoffer van zijn. De PvdA wil daarom dat het verplicht wordt voor bedrijven en instellingen om melding te maken bij de overheid van datalekken. We steunen het wetsvoorstel van het kabinet.