Bescherm onze privacy, opslag reisgegevens gaat veel te ver

Met dank overgenomen van R.F.A. (Astrid) Oosenbrug-Blokland i, gepubliceerd op dinsdag 6 oktober 2015, 14:32.

De PvdA vindt dat minister van der Steur in Brussel een vuist moet maken tegen het plan om Europese passagiersgegevens verplicht op te slaan. Wie niet verdacht is, moet je ook niet als verdachte behandelen. Met het plan dat nu op tafel ligt belanden de gegevens van alle mensen die een vliegreis maken in een database. Daarmee schiet het zijn doel voorbij. We moeten niet vergeten dat het hier gaat om mensen, mensen met recht op privacy.

Daarom vindt de PvdA dat het voorstel van de Europese Unie veel te ver gaat. Als dit soort wetgeving effectief helpt om terrorisme te voorkomen, zijn we vanzelfsprekend voor. Maar wanneer het er eerst en vooral op gericht lijkt om zoveel mogelijk privégegevens van zoveel mogelijk mensen te verzamelen, dan werkt de PvdA er niet aan mee. De wetten zijn er voor de mensen. Niet andersom. Je moet erop kunnen rekenen dat de overheid er alles aan doet om je te beschermen, maar niet op dat ze je hele handel en wandel nagaan als je op vakantie gaat of op je werk bent.

Alleen met strikte regels omtrent de vraag welke informatie mag worden opgeslagen, wie er in mag kijken, hoe lang informatie bewaard wordt en hoe we kunnen voorkomen dat onschuldigen er onder te lijden hebben, zorg je voor een te verdedigen balans tussen vrijheid en veiligheid. En dat is ook prima te verenigen met de ambitie van Europa om samen te werken en slagvaardig te zijn tegen terrorisme. Een ambitie die wij vanzelfsprekend delen. Voor ons is dat echter niet hetzelfde als inlichtingendiensten die onbeperkt in onze privégegevens kunnen grasduinen.

Al met al is dit voorstel in onze ogen naar de inwoners van de Europese Unie toe niet te rechtvaardigen. Wij hebben minister van der Steur daarom samen met de VVD gevraagd om in Brussel onze privacy te beschermen. Slaagt hij daar niet in, dan overwegen we een procedure te starten bij de Europese rechter in Luxemburg.