Debat belastingontwijking van 5 maart 2015

Met dank overgenomen van H. (Helma) Neppérus i, gepubliceerd op dinsdag 10 maart 2015, 4:35.

Belang vestigingsklimaat en banen voorop

De VVD gaat niet mee in het linkse frame om Nederland weg te zetten als een fout belastingland of een belastingparadijs voor multinationals. Nederland heeft een gemiddeld VPB tarief, een groot netwerk van belastingverdragen en een efficiënte Belastingdienst.

Ons goede fiscale klimaat draagt eraan bij dat bedrijven zich graag vestigen in Nederland. Dat levert economische groei en banen op. We moeten niet in de positie raken dat we bedrijven schrik aanjagen als bedrijven zich graag willen vestigen in Nederland. Dit gaat juist ten kosten van de economie en vooral te koste van banen. Laten we vooruit denken en het hebben over innovatie. Dus vernieuwende industrieën aantrekken, belemmeringen opheffen en regelgeving vereenvoudigen. Tijdens het debat heb ik samen met de heer van Vliet een motie ingediend en de regering verzocht zich maximaal in te spannen om banen in Nederland te behouden en nieuwe banen aan te trekken door een blijvend aantrekkelijk vestigingsklimaat. Deze motie is bij de stemming van 10 maart 2015 aangenomen.

Niks geheimzinnigs aan taks rulings

Een tax ruling is een volstrekt normaal instrument voor bedrijven en particulieren om vooraf zekerheid te krijgen hoe de fiscale wetgeving toegepast gaat worden. Elk land heeft rulings. Een particulier kan bij afwikkeling van een ingewikkelde erfenis ook vooraf zekerheid krijgen hoe dit fiscaal wordt afgewikkeld. Die zekerheid is voor bedrijven belangrijk om zich hier te vestigen en geen dubbele belasting te betalen. De VVD wil natuurlijk dat het sluiten van rulings plaatsvindt binnen de bestaande wetgeving, maar er mogen geen bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Dat schaadt bedrijven en ons vestigingsklimaat. Het kost banen. De Kamer zou te klein zijn als de Belastingdienst van 13 miljoen belastingplichtigen de belastinggegevens openbaar zou maken.