Belastingplan 2016

Met dank overgenomen van H. (Helma) Neppérus i, gepubliceerd op donderdag 17 december 2015, 3:16.

Het belastingplan is aangenomen. Eindelijk, voor het eerst sinds vele jaren, gaat er met dit belastingplan weer eens geld naar de burger. We hebben enkele zware jaren achter de rug waarin het Kabinet moeilijke maatregelen heeft moeten nemen om de economie weer op orde te brengen. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Dit was zeker niet altijd even leuk, maar het heeft er wel voor gezorgd dat het weer beter gaat met Nederland. En nu is er geld voor een lastenverlichting van 5 miljard. Iedereen zal er met dit belastingplan op vooruit gaan en daar ben ik blij mee.

De maatregelen

De lastenverlichting richt zich vooral op de groep werkenden en de mensen die graag aan het werk willen. De inkomstenbelasting gaat in de tweede en derde schijf omlaag en er is een verlenging van de derde schijf waardoor men pas later in de hoogste schijf terecht komt. Dit geeft een hoger netto loon waardoor er meer vrijheid is voor mensen om hun eigen verdiende geld naar eigen inzicht te besteden.

Ook gaat de arbeidskorting omhoog waardoor het voor werkgevers ook makkelijker wordt om mensen aan te nemen. Mensen die nu nog geen baan hebben en thuis op de bank zitten kunnen hierdoor sneller aan het werk. Het is voor ons wezenlijk dat werken loont dus wij ondersteunen dit van harte. De komende jaren moet dit proces door blijven gaan wat ons betreft, want werken is essentieel in dit land.

Ook de groep ouderen zal er niet op achteruit gaan door de koopkrachtreparatie. De ouderenkorting wordt verhoogd, zodat betrokkenen met een inkomen tot ca. 35.000 euro er op vooruit gaan. Voor ouderen die een hoger inkomen hebben geldt dat zij zullen profiteren van de verlaging van de tarieven van de tweede en derde schijf in de inkomstenbelasting. Verder begint ook hier de vierde schijf pas bij een hoger inkomen. Voor 2017 is ook al vastgelegd dat de ouderenkorting structureel op niveau blijft.

Verder ben ik blij dat de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning terug is. Deze was een groot succes en zal starters helpen op de woningmarkt. De verhoging zal ingaan op 1 januari 2017 en de ontvanger mag niet jonger zijn dan 18 jaar maar ook niet ouder dan 40 jaar. De nieuwe vrijstelling geldt niet alleen voor ouders die aan kinderen schenken. Ook grootouders, ooms, tantes en de buurman kunnen schenken binnen deze vrijstelling.